Registrace nového uživatele


K registraci potřebujete:

  • Funkční e-mailovou adresu
  • Informace o Vaší osobě (hmotnost, výška atd.)

Registrací do systému vyjadřujete svůj souhlas s obsahem dokumentů #LICENCE# a #LEGAL_CLAUSE# a zavazujete se je respektovat.